Menstruační kalíšek jako žádný jiný

Zavolejte nám: +420 721 340 858

    Nacházíte se zde

    • Nacházíte se zde:
    • Domů > Dotazy

Dotazy

Obecné dotazy

Pokud je Softcup zaveden správně (viz Návod na použití), neměla byste jej cítit. Pociťujete-li jisté nepohodlí, zaveďte Softcup znovu. Jeho správné místo je za Vaší stydkou kostí. Napoprvé se Vám umístění Softcupu do správné polohy nemusí povést. Není však důvod k panice, zachovejte klid. Další zavedení bude určitě už bezproblémové.

Syndrom toxického šoku (TSS) je závažné, život ohrožující onemocnění, za jehož příčinu je pokládána bakterie Staphylococcus Aureus
Laboratorní studie ukazují, že používání Softcupu neprovokuje růst bakterie Staphylococcus Aureus. Do dnešního dne není zdokumentován žádný případ TSS v souvislosti se Softcupem.

Ačkoliv se TSS může objevit i u mužů a dětí, nejčastěji se objevuje u menstruujících žen používajících tampóny.
Studie naznačují že riziko TSS souvisí se schopností tampónů absorbovat krev; je-li nasákavost nízká, je i riziko TSS nižší. Na rozdíl od tampónů SC krev neabsorbuje, ale pouze zadržuje. Nicméně, používání Softcupu nebylo dostatečně intenzivní, aby bylo možno kvantifikovat riziko TSS, pokud vůbec nějaké existuje. Preventivně je doba, po kterou můžete mít Softcup zaveden, omezena na maximálně 12 hodin. Po této době musí být vyměněn.
TSS je vzácné ale vážné onemocnění. Mezi varovné příznaky patří náhlá vysoká teplota, zvracení, průjem, vyrážka jako při spálení sluncem, závratě, mdloby a bolest svalů. TSS se rozvíjí rychle od stavů připomínajících chřipku až po onemocnění, které může mít fatální následky. Pokud pozorujete výše uvedené symptomy při použití Softcupu, okamžitě jej vyjměte a vyhledejte lékařskou pomoc.

Ne. Softcup je natolik flexibilní, že se přizpůsobí anatomickým poměrům Vašeho těla. Existuje však malé procento žen, pro které může být příliš velký. V tomto případě bude Softcup z pochvy mírně vyčnívat a jeho správné umístění za stydkou kostí může být obtížné.

Jednorázový a Opakovaně použitelný Softcup se liší pouze v pevnosti. Vyrobeny jsou ze stejného materiálu, jen stěna Opakovaně použitelného Softcupu je pevnější, aby odpovídala způsobu používání. Opakovaně použitelný Softcup je určený k opakovanému použití během jedné menstruace. V průběhu menstruace jej po naplnění krví vyprázdníte, vypláchnete a opět zavedete. Po skončení menstruace jej jednoduše vyhodíte do běžného odpadu. Jednorázový Softcup funguje stejně – shromažďuje a zadržuje menstruační krev v pochvě, ale nevyplachuje se a znovu nezavádí, po použití jej prostě vyhodíte a zavedete Softcup nový.

Softcup se od jiných menstruačních kalíšků liší designem a vlastnostmi.

Softcup je dostupný ve dvou verzích: Jednorázový (disposable) Softcup a Opakovaně použitelný (Reusable) Softcup.
Z hlediska materiálu se tyto dvě verze liší pouze v pevnosti. Materiál, z něhož jsou vyrobeny, je identický. Jednorázový Softcup po použití jednoduše vyhodíte do odpadu. Opakovaně použitelný Softcup se používá opakovaně během jedné menstruace a pak jej vyhodíte. To znamená, že žádný ze Softcupů není určen k opakovanému používání v průběhu dokonce několika let. Nesmí se vyvařovat ani jiným způsobem resterilizovat. Omezené používání Softcupu je však zárukou jeho zdravotní nezávadnosti pro Váš organizmus.

Softcup je vyrobený z materiálu používaného v humánní medicíně, který se skládá z elastomerů a minerálních olejů. Většina jiných typů kalíšků je vyrobena buď z materiálu na bázi latexu, nebo ze silikonu, s výjimkou několika málo typů vyrobených z termoplastických elastomerů (PET).

Softcup se také od jiných kalíšků liší zásadně v poloze, v níž je v pochvě umístěný. Správná poloha Softcupu je nahoře v pochvě pod děložním čípkem a za stydkou kostí.
Ostatní kalíšky jsou umísťovány níže v místě, kam se zavádí tampóny.

Zavedený Softcup není (díky své poloze v pochvě) na překážku sexuálnímu styku. S ostatními menstruačními kalíšky si musíte sex během menstruace odpustit.

Softcup na rozdíl od tampónů a vložek krev neabsorbuje (nevsakuje), ale zadržuje. Kalíšek se krví naplní. Softcup může mít zavedený až 12 hodin, a to i přes noc.

Zde jsou některé z nich:
• Softcup je skvělý pro zaměstnané ženy nebo ženy, které prostě nechtějí myslet na nutnou výměnu tampónů vždy po několika hodinách. Softcup může být zaveden až 12 hodin.
• Softcup můžete mít zaveden i přes noc. Spěte bezstarostně.
• Softcup po zavedení na správné místo necítíte.
• Se Softcupem se nemusíte omezovat v žádných svých aktivitách. Plavejte, tancujte, choďte po horách, jezděte na koni …
• Softcup Vás během menstruace neomezí ani v sexu
• Softcup eliminuje zápach, který způsobuje menstruační krev v kontaktu se vzduchem
• Softcup nezpůsobuje u tampónů časté vysušování sliznice pochvy
• Softcup není spojován s TSS (syndrom toxického šoku)

Toxicita, biokompatibilita a mikrobiologické vlastnosti SC byla laboratorně testovány. Bezpečnost a nezávadnost SC byly testovány také klinicky. Od r. 1996, kdy byl SC uveden na trh, jej používaly a používají tisíce žen. Výsledky všech testů a zkušenosti uživatelek SC dokládají, že SC, je-li používán v souladu s návodem k použití, je pro organismus ženy bezpečný.

Nike Blazer Low Gt Ivory Nike Blazer Low Gt Ivory

SC nenarušuje sliznici ženského těla, nezpůsobuje infekce a nevyvolává alergické reakce. SC je vyroben z inertního, hypoalergenního, neabsorbujícího a nedráždivého polymerického materiálu bezpečně používaného už více než 20 let k výrobě zdravotnických prostředků určených pro humánní medicínu (např. katetrů). SC neobsahuje latex a nezanechává v pochvě zbytková vlákna.

Stejně jako u jiných hygienických potřeb však nelze ve zcela výjímečných případech vyloučit citlivost na použitý materiál. Pociťujete-li po zavedení SC svědění, píchání nebo pozorujete neobvyklé zčervenání sliznice, SC vyjměte a nepoužívejte.

Ne. Stejně jako ostatní hygienické potřeby. Po použití jej odkládejte do běžného komunálního odpadu.

Ženám se zavedeným nitroděložním tělískem (IUC) doporučujeme poradit se před použitím Softcupu s lékařem. Je zde riziko, že při vyjímání Softcupu by mohla být změněna poloha IUC. Váš doktor by měl být schopen Vám říci, za jakých podmínek (při jakém postupu) lze současně používat IUC a Softcup .
Ženám po nedávných gynekologických zákrocích (např. konizace děložního čípku) není zpravidla po jisté doporučováno používání tampónu. Totéž platí i v případě Softcupu.
Ženy, u nichž byl v minulosti diagnostikován TSS, by vůbec neměly používat vnitřně zaváděné menstruační pomůcky (např. tampóny) ani Softcup.
Ženy po porodu, nebo potratu a ženy s tzv. obrácenou dělohou by měly použití Softcupu konzultovat se svým lékařem.
U dívek-panen neplatí při použití Softcupu žádná omezení.

Softcup je výrobkem společnosti Evofem Inc.. Evofem, Instead Softcup, Instead a Softcup jsou chráněnými obchodními značkami společnosti Evofem Inc.

Softcup je vyráběn v Kanadě.

Na základě tohoto dotazu jsme provedli vlastní měření. Zodpovědně můžeme řící, že do kalíšku Softcup se vejde 50 ml tekutiny. Kalíšek přitom není zcela naplněn. Hladina tekutiny dosahuje cca 5 mm pod spodní okraj růžového lemu. Jednorázový a opakovaně použitelný Softcup se z hlediska objemu zachycené tekutiny neliší.

Ano. Používání Softcupu není věkem omezeno. Každopádně doporučujeme pečlivé prostudování Návodu na použití před prvním zavedením Softcupu. Správné zavedení a vyjmutí Softcupu vyžaduje určitou pohodu a pochopení vlastního těla. Počítejte s tím, že napoprvé se Vám zavedení Softcupu do správné polohy nemusí zcela podařit. Není však důvod k panice, nebo zatracování Softcupu. V klidu to zkuste znovu. Uvidíte, že během krátkého času bude manipulace se Softcupem bezproblémová.

Ano. Softcup můžete používat během všech dnů menstruace, tzn. i při slabém krvácení, nebo jako „prevenci“ , když si nejste jistá začátkem menstruace.

Pokud pociťujete po zavedení Softcupu jisté nepohodlí, pravděpodobně jste Softcup nezavedla správně. Je skutečně důležité věnovat pozornost k balení přiloženému Návodu na použití. Softcup není tampón a jeho zavádění je opravdu jiné.
Pro malé procento žen může být Softcup skutečně příliš velký. V tom případě by mohl z pochvy vyčnívat a jeho umístění za stydkou kost by mohlo být obtížné.
Pokud trpíte menstruačními křečemi , Softcup na ně pravděpodobně nebude mít vliv.

Jako jste se učila používat tampón, je potřeba se naučit používat i Softcup. S ohledem na sílu krvácení jste měnila tampóny, totéž platí i pro Softcup. Softcup můžete mít bezpečně zaveden až 12 hodin. Pochopitelně při silném krvácení jej budete muset vyměňovat (vyprázdňovat) dříve. Pro první zkušenosti se Softcupem doporučujeme dny, kdy Vaše krvácení není nejsilnější, nebo zavedení na noc. Poměrně brzy zjistíte, jak často musíte Softcup měnit.
Při návštěvě toalety můžete pozorovat slabé množství krve. Je to normální a souvisí s pohyby svalstva při vyprazdňování. Po vyprázdnění se SC vrátí do „své“ polohy. Pokud si nejste jistá, pomocí čistého prstu jej můžete zatlačit na správné místo.
Pokud předpokládáte vyjímečně náročnou fyzickou aktivitu, nebo soulož, vyměňte Softcup raději dříve. Doporučujeme vyměnit Softcup raději ještě před těmito aktivitami. A mějte na paměti, že Softcup není kondom a neochrání Vás před sexuálně přenosnými infekcemi!

Softcup je vyrobený z bezlatexového, nedráždivého a hypoalergenního materiálu. Alergická reakce na Softcup je velmi nepravděpodobná, nicméně pociťujete-li podráždění sliznice při zavedení Softcupu, vyjměte jej a konzultujte s lékařem.

Ne. Softcup je ochranná menstruační potřeba. Nebrání ani početí, ani přenosu sexuálně přenosných infekcí.

Ne. Stejně jako tampóny. Používání Softcupu není omezeno věkem ani podmíněno aktivním sexuálním životem.

Ano, můžete. Mnohé ženy spatřují zásadní výhodu Softcupu v tom, že jej nemusí vyměňovat tak často jako tampóny nebo vložky. Postupně určitě zjistíte, jak rychle se ve Vašem případě Softcup naplňuje krví a jak často jej tedy musíte měnit.

Softcup je vyrobený z inertního, hypoalergenního, neabsorbujícího a nedráždivého polymerického materiálu bezpečně používaného už více než 20 let k výrobě zdravotnických prostředků určených pro humánní medicínu (např. katetrů). Materiál neobsahuje žádný latex, silikon, ftaláty, bifenol-a (BPA) nebo dioxiny. Neobsahuje žádná zbytková vlákna, bělidla, pesticidy, karcinogeny a polykarbonáty (PCB).

Jednorázový Softcup

Jednorázový a Opakovaně použitelný Softcup se liší pouze v pevnosti. Vyrobeny jsou ze stejného materiálu, jen stěna Opakovaně použitelného Softcupu je pevnější, aby odpovídala způsobu používání. Opakovaně použitelný Softcup je určený k opakovanému použití během jedné menstruace. V průběhu menstruace jej po naplnění krví vyprázdníte, vypláchnete a opět zavedete. Po skončení menstruace jej jednoduše vyhodíte do běžného odpadu. Jednorázový Softcup funguje stejně – shromažďuje a zadržuje menstruační krev v pochvě, ale nevyplachuje se a znovu nezavádí, po použití jej prostě vyhodíte a zavedete Softcup nový.

Opakovaně použitelný Softcup

I při zavedeném Opakovaně použitelném Softcupu si můžete dopřát hygienický a bezproblémový sex. Díky jeho poloze v pochvě jej Váš partner neucítí. Jenom mějte na paměti, že Softcup není kondom a nebrání ani početí ani přenosu sexuálně přenosných infekcí!

Opakovaně použitelný Softcup je dostatečně pevný a flexibilní kalíšek, který můžete opakovaně používat během jedné periody a to vždy až 12 hodin. Má všechny výhody Jednorázového SC – při správném zavedení je umístěn kolem děložního čípku (aniž by se ho dotýkal), krev neabsorbuje ale zadržuje. Je zdravotně nezávadný – hypoalergenní, bez latexu.

Stejně jako Jednorázový Softcup. Věnujte pozornost Návodu na použití. Způsob zavedení a vyjímání je stejný. Rozdíl je pouze v tom, že Opakovaně použitelný Softcup v průběhu jedné menstruace vyprázdňujete, vyplachujete a zavádíte znovu. Po skončení cyklu jej vyhodíte. Věnujte, prosím, pozornost dalším Otázkám a odpovědím.

Jednorázový a opakovaně použitelný Softcup se liší pouze v pevnosti. Vyrobeny jsou ze stejného materiálu, jen stěna Opakovaně použitelného Softcupu je pevnější, aby odpovídala způsobu používání. Opakovaně použitelný Softcup je určený k opakovanému použití během jedné menstruace. V průběhu menstruace jej po naplnění krví vyprázdníte, vypláchnete a opět zavedete. Po skončení menstruace jej jednoduše vyhodíte do běžného odpadu. Jednorázový Softcup funguje stejně – shromažďuje a zadržuje menstruační krev v pochvě, ale nevyplachuje se a znovu nezavádí, po použití jej prostě vyhodíte a zavedete Softcup nový.

Opakovaně použitelný Softcup má pro Vás stejné výhody jako Jednorázový Softcup.

Zde jsou některé z nich:

  • Může být zaveden až 12 hodin.
  • Opakovaně použitelný Softcup je spolehlivý při všech Vašich aktivitách. Při cestování by Vám mohl chybět!
  • Při správném zavedení Softcup necítíte.
  • Může být zaveden/použit mnohem déle než 1 tampón nebo vložka

Opakovaně použitelný Softcup je určen k opakovanému použití během jedné menstruace. Naprostá většina žen jej po ukončení krvácení jednoduše vyhodí do běžného odpadu. Se začátkem menstruace začne používat nový Softcup. Je to hygienické a zcela bez zdravotních rizik.

Buy Nike Blazer Shoes Online,939 209 SB Unisex Sneakers Nike Blazer Low GT https://nikeshoeshot4sale.com/1826-Buy-Nike-Blazer-Shoes-Online939-209-SB-UNISEX-Sneakers-NIKE-BLAZER-LOW-GT.html

Ne. Stejně jako ostatní hygienické potřeby.

Ne. Při jeho likvidaci s ním zacházejte jako s jinými menstruačními potřebami.

NE. Kalíšek oplachujte vlažnou mýdlovou vodou, nebo jenom čistou vodou, jak Vám to vyhovuje.Jestliže chcete jeho používání během periody přerušit, pečlivě jej vymyjte vodou a neparfémovaným mýdlem, zcela vysušte a uložte do větrané nádoby. Neukládejte Opakovaně použitelný Softcup do uzavíratelných plastových sáčků nebo utěsněných nádob! RS nevyvařujte v horké vodě ani v mikrovlnné troubě! Opakovaně použitelný Softcup je určen k použití pouze během jedné menstruace!

Opakovaně použitelný Softcup je skvělým řešením pro zaměstnané a aktivní ženy, kterým není lhostejná ekologie nebo pro každou, která prostě nechce myslet na nutnou výměnu vložek či tampónů vždy po několika hodinách. Nebo prostě nemůže. Už jste někdy během menstruace jela vlakem několik hodin? A co několik hodin v zimě na běžkách? Jedete na vodu? Nejen v těchto situacích Softcup k nezaplacení.

Opakovaně použitelný Softcup Vám poskytne stejné výhody jako Jednorázový. Je vyrobený ze stejného hypoalergenního, netoxického materiálu a bez latexu. Rozdíl je jen v pevnosti materiálu. U Opakovaně použitelného Softcupu je pevnost vyšší, abyste jej mohla používat opakovaně vždy během jednoho cyklu. Jakmile je kalíšek plný, nebo uběhlo 12 hodin od jeho zavedení prostě jej vyjměte, vyprázdněte a vypláchněte a můžete jej bez rizika znovu zavést.

Buy Nike Blazer Shoes Online,939 209 SB Unisex Sneakers Nike Blazer Low GT https://nikeshoeshot4sale.com/1826-Buy-Nike-Blazer-Shoes-Online939-209-SB-UNISEX-Sneakers-NIKE-BLAZER-LOW-GT.html

Kalíšek oplachujte vlažnou mýdlovou vodou, nebo jenom čistou vodou, jak Vám to vyhovuje.Jestliže chcete jeho používání během periody přerušit, pečlivě jej vymyjte vodou a neparfémovaným mýdlem, zcela vysušte a uložte do větrané nádoby. Neukládejte jej do uzavíratelných plastových sáčků nebo utěsněných nádob! Softcup nevyvařujte v horké vodě ani v mikrovlnné troubě!

Opakovaně použitelný Softcup je vyrobený ze stejného materiálu jako Jednorázový Softcup. Liší se pouze v pevnosti použitého materiálu.